loading

Dịch vụ của chúng tôi

 • custom conveyor belt manufacturer

  KCB takes pride in being a leading manufacturer and supplier of custom conveyor belts tailored to meet your specific needs. With our expertise in conveyor belt customization, we offer unrivaled solutions that empower industries across various sectors.

  With decade of custom conveyor belt engineering experience and innovation, KCB strives to provide customized conveyor belt products and services that meet every specific need and satisfaction of each customer.

  Our commitment is to assist you at every stage of your process, from initial concept, design, fabrication, to installation and ongoing maintenance, our team of experienced professionals works closely with you, taking into account your industry, application, and operational demands to deliver tailor-made conveyor belts that optimize efficiency and productivity. Our goal is to provide comprehensive solutions that optimize your operations and drive your success.  READ MORE
  • Customization

   √  Tailored Solutions: We offer customized belt options, including but not limited to colors, thickness, fabrics, materials, cover patterns, guides, sidewalls and other accessories and more, to meet your specific requirements.

   √   Material Selection: Choose from a wide range of materials, colors, and patterns for your belts.

     Size and Design: Our team can assist in creating belts of various sizes and designs for your applications.

  • Tech support

     Expert Guidance: Our experienced team is here to provide technical expertise and guidance.

     Troubleshooting: We offer assistance in identifying and resolving any belt-related issues.

     Optimization: Maximize the performance of your belting systems with our optimization services.

  • Free samples

     We offer full set of small conveyor belt pieces free of charge.

   Request Samples: Experience the quality and performance of our belts with complimentary samples.

   √  Evaluate Suitability: Test the suitability of our belts for your specific applications.

   Samples are shipped by DHL express to send them fast and safely.

  • Fast Delivery

   √  Timely Shipping: Enjoy timely delivery of your customized conveyor belts and related products.

   √  Expedited Options: We offer expedited shipping services for urgent requirements. 

   We have experience and expertise, people and facilities, resource and technologies. With us, you'll enjoy the best possible products, services, prices, and support - Guaranteed!

Quy trình gia công sản phẩm

Chúng tôi đã đầu tư vào chất lượng và tiêu chuẩn cao nhất. Tai nghe của chúng tôi bắt kịp xu hướng và là những công nghệ mới nhất hiện có. Thị trường mục tiêu của thương hiệu chúng tôi liên tục được phát triển trong những năm qua. Giờ đây, chúng tôi muốn mở rộng thị trường quốc tế và tự tin đẩy thương hiệu của mình ra thế giới.

 • Giao tiếp
  Giao tiếp
  Chúng tôi sẽ tìm hiểu sâu về nhu cầu và dự án của bạn trước, sau đó vạch ra lịch trình và kế hoạch sản xuất cụ thể cho phù hợp.
 • Thiết kế
  Thiết kế
  Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ vẽ một thiết kế theo yêu cầu của bạn và sau đó gửi bản thảo thiết kế để bạn xác nhận.
 • Sản xuất thử nghiệm
  Sản xuất thử nghiệm
  Sau khi thiết kế được xác nhận, chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất thử nghiệm để xác nhận xem việc sản xuất đó có khả thi hay không. Và chúng tôi có thể gửi mẫu tiền sản xuất cho bạn nếu cần. Việc sản xuất thường mất 5-7 ngày.
 • Sản xuất
  Sản xuất
  Nếu khách hàng hài lòng với mẫu, chúng tôi sẽ hoàn thiện quy trình bằng cách chuyển sản phẩm vào sản xuất.
 • Kiểm tra chất lượng
  Kiểm tra chất lượng
  Trước khi giao hàng, tất cả các sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Kiểm tra của bên thứ ba được hoan nghênh.
 • Vận chuyển
  Vận chuyển
  Trước khi giao hàng, tất cả các thành phẩm sẽ được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Chỉ những sản phẩm vượt qua được bài kiểm tra mới được giao cho khách hàng.
 • <p style="text-align: center;">Extensive Expertise</p>

  Extensive Expertise

  Decades of experience in the industry, providing comprehensive knowledge and understanding of conveyor belts and related accessories and equipments.

 • <p style="text-align: center;">Technological Advancements</p>

  Technological Advancements

  1. Continuously researching and adopting innovative technologies to stay at the forefront of conveyor belt advancements.
 • <p style="text-align: center;">Superior Quality</p>

  Superior Quality

   Commitment to producing conveyor belts that meet the highest industry standards, backed by certifications like ISO 9000 and CE.

 • <p style="text-align: center;">Wide Product Range<br></p>

  Wide Product Range

  Offering a diverse selection of conveyor belt materials, processing machines, and spare parts to meet various industry needs.

 • <p style="text-align: center;">Customer-Centric Approach</p>

  Customer-Centric Approach

  Dedicated to understanding and fulfilling customers’ specific requirements and challenges, providing tailored solutions.

 • <p style="text-align: center;">Strong Partnerships</p>

  Strong Partnerships

  Long-standing relationships with loyal clients, built on trust, reliability, and exceptional customer service.

 • <p style="text-align: center;">Sustainable Practices</p>

  Sustainable Practices

  Integration of eco-friendly materials and responsible waste management, promoting environmental responsibility.

 • <p>Global Reach</p>

  Global Reach

  Exporting conveyor solutions worldwide, catering to clients across various industries.

Contact Us

Choose KCB for high-quality conveyor belts that enhance efficiency and productivity. Contact us today to become your trusted conveyor belt provider.

Gửi yêu cầu của bạn

Chọn một ngôn ngữ khác
English
Tiếng Việt
فارسی
Türkçe
bahasa Indonesia
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
Português
русский
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt